Genesis 47:17

Ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη πρὸς Ἰωσὴφ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ἰωσὴφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων· καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.

Then they brought their cattle to Ioseph, and Ioseph gave them bread in return for their horses and for their sheep and for their cows and for their donkeys; and Ioseph nurtured them with bread for all their cattle in that year.

ויביאו את־מקניהם אל־יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל־מקנהם בשׁנה ההוא׃

 

*   donkeys OR asses
*   nurtured OR nourished

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.