Exodus 38:24

Πᾶν τὸ χρυσίον, ὃ κατειργάσθη εἰς τὰ ἔργα κατὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν τῶν ἁγίων, ἐγένετο χρυσίου τοῦ τῆς ἀπαρχῆς ἐννέα καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι καὶ τριάκοντα σίκλοι κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιόν·

All the gold, that was prepared for the work according to all the work of the sanctuary, the gold of the first fruit, was nine and twenty talents and seven hundred and thirty shekels, after the shekel of the sanctuary;

כל־הזהב העשׂוי למלאכה בכל מלאכת הקדשׁ ויהי זהב התנופה תשׁע ועשׂרים ככר ושׁבע מאות ושׁלשׁים שׁקל בשׁקל הקדשׁ׃

 

*   first fruit OR offering

*   See Exodus 39:1

 

MSS:
Οὗτος ἐποίησεν τῷ θυσιαστηρίῳ παράθεμα, ἔργον δικτυωτόν, κάτωθεν τοῦ πυρείου ὑπὸ αὐτὸ ἕως τοῦ ἡμίσους αὐτοῦ· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῷ τέσσαρας δακτυλίους ἐκ τῶν τεσσάρων μερῶν τοῦ παραθέματος τοῦ θυσιαστηρίου χαλκοῦς, τοῖς μοχλοῖς εὐρεῖς ὥστε αἴρειν τὸ θυσιαστήριον ἐν αὐτοῖς.

This one made for the altar an appendage, a latticed work, below the censer under it until its half; and he put on it four rings from the four parts of the appendage of the altar of copper, the bars wide enough so as to lift the altar by them.

38:4 ויעשׂ למזבח מכבר מעשׂה רשׁת נחשׁת תחת כרכבו מלמטה עד־חציו׃
38:5 ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשׁת בתים לבדים׃
38:6 ויעשׂ את־הבדים עצי שׁטים ויצף אתם נחשׁת׃
38:7 ויבא את־הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשׂאת אתו בהם נבוב לחת עשׂה אתו׃

 

*   τῷ θυσιαστηρίῳ | θυσιαστηρίῳ
*   τοῖς μοχλοῖς εὐρεῖς | εὐρεῖς τοῖς μοχλοῖς
*   τὸ θυσιαστήριον ἐν αὐτοῖς | ἐν αὐτοῖς τὸ θυσιαστήριον
*   censer OR fire-pan
*   bars OR levers

About Exodus

ΕΞΟΔΟΣ
This entry was posted in Exodus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.