Category Archives: Genesis

Γένεσις

Exodus 38:14

ἱστία πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ κατὰ νώτου, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς, hangings were fifty cubits on the other side, and their pillars three, and their bases three, קלעים חמשׁ־עשׂרה אמה אל־הכתף עמודיהם שׁלשׁה ואדניהם שׁלשׁה׃   *  … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 38:14

Exodus 37:7

Καὶ ἐποίησεν δύο Χερουβὶμ χρυσᾶ τορευτὰ καὶ ἐπέθηκεν αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου· And he made two Cheroubim engraved in gold and he put them on both sides of the propitiatory; ויעשׂ שׁני כרבים זהב מקשׁה עשׂה אתם … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 37:7

Exodus 36:28

Καὶ δύο στύλους ἐποίησεν ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆς σκηνῆς ἐκ τῶν ὀπισθίων, And he made two pillars on the corners of the tent from behind, ושׁני קרשׁים עשׂה למקצעת המשׁכן בירכתים׃   *   Text conjectured from Exodus 26:23   MSS: … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 36:28

Exodus 36:21

δέκα πήχεων τὸν στῦλον τὸν ἕνα, καὶ πήχεος ἑνὸς καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός· one pillar is ten cubits, and one cubit and a half the width of one pillar; עשׂר אמת ארך הקרשׁ ואמה וחצי האמה … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 36:21

Exodus 36:10

Πέντε δὲ αὐλαῖαι ἦσαν ἐξ ἀλλήλων συνεχόμεναι ἡ ἑτέρα ἐκ τῆς ἑτέρας, καὶ πέντε αὐλαῖαι ησαν ἐξ ἀλλήλων συνεχόμεναι ἡ ἑτέρα ἐκ τῆς ἑτέρας. Now five curtains were joined from one another, one from the other, and five curtains were … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 36:10

Exodus 35:16

35:17 καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ὁλοκαυτώματος, καὶ τὴν ἐσχάραν αὐτοῦ τὴν χαλκῆν, καὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ, καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ· 35:17 and the altar of whole burnt offerings, and its hearth of … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 35:16

Exodus 34:29

Ὡς δὲ κατέβαινεν Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ τῶν χειρῶν Μωυσῆ· καταβαίνοντος δὲ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὄρους Μωυσῆς οὐκ ᾔδει ὅτι δεδόξασται ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν αὐτῷ. Then as … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 34:29

Exodus 34:24

ὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη πρὸ προσώπου σου καὶ πλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐκ ἐπιθυμήσει οὐδεὶς τῆς γῆς σου, ἡνίκα ἂν ἀναβαίνῃς ὀφθῆναι ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ. for when I cast out the nations before … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 34:24

Exodus 33:16

καὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς ὅτι εὕρηκα χάριν παρὰ σοί, ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου, ἀλλ᾿ ἢ συμπορευομένου σου μεθ᾿ ἡμῶν; καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου παρὰ πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν. and … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 33:16

Exodus 33:9

Ὡς δ᾿ ἂν εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνήν, κατέβαινεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἐλάλει Μωυσῇ· And whenever Moses entered into the tent, the pillar of the cloud would descend and stand at … Continue reading

Posted in Genesis | Comments Off on Exodus 33:9