Genesis 45:10

Καὶ κατοικήσεις ἐν γῇ Γέσεμ Ἀραβίας καὶ ἔσῃ ἐγγύς μου, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου, τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν.

And you shall dwell in the land of Gesem of Arabia and you shall be near me, you and your sons and the sons of your sons, your sheep and your cows and whatever is yours.

וישׁבת בארץ־גשׁן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל־אשׁר־לך׃

 

*   ἐστιν | ἐκεῖ

 

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.