Genesis 37:25

Ἐκάθισαν δὲ φαγεῖν ἄρτον καὶ ἀναβλέψαντες τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὁδοιπόροι Ἰσμαηλῖται ἤρχοντο ἐκ Γαλαάδ, καὶ αἱ κάμηλοι αὐτῶν ἔγεμον θυμιαμάτων καὶ ῥητίνης καὶ στακτῆς· ἐπορεύοντο δὲ καταγαγεῖν εἰς Αἴγυπτον.

Then they sat down to eat bread and looking up with the eyes they saw, and behold Ismaelite travellers came from Galaad, and their camels were fully laden with incenses and pine resin and myrrh; now they went to bring them down to Egypt.

וישׁבו לאכל־לחם וישׂאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישׁמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשׂאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה׃

 

* εἶδον | ἶδον
* Ἰσμαηλῖται | Ἰσμαηλεῖται
* ῥητίνης | ῥιτίνης
* traveller OR wayfarer
* incenses OR spices
* resins OR pine resins OR balms
* myrrhs or oil of myrrh

 

 

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.