Genesis 36:17

Καὶ οὗτοι υἱοὶ Ῥαγουὴλ υἱοῦ Ἠσαύ· ἡγεμὼν Νάχοθ, ἡγεμὼν Ζάρε, ἡγεμὼν Σομε, ἡγεμὼν Μοζε· οὗτοι ἡγεμόνες Ῥαγουὴλ ἐν γῇ Ἐδώμ· οὗτοι υἱοὶ Βασεμὰθ γυναικὸς Ἠσαύ.

And these are sons of Rhagouel son of Esau: chief Nachoth, chief Zare, chief Some, chief Moze; these are the chiefs of Rhagouel in the land of Edom; these are sons of Basemath, Esau’s wife.

ואלה בני רעואל בן־עשׂו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שׁמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשׂמת אשׁת עשׂו׃

 

** Βασεμὰθ | Βασεμμὰθ

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.