Genesis 26:18

Καὶ πάλιν Ἰσαὰκ ὤρυξεν τὰ φρέατα τοῦ ὕδατος ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες Ἀβραὰμ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιὶμ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἐπωνόμασεν αὐτοῖς ὀνόματα κατὰ τὰ ὀνόματα, ἃ ὠνόμασεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

And Isaak dug again the wells of water which were dug by the servants of Abraam his father and the Phylistiim had stopped them after the death of Abraam his father; and he named them names according to the names that his father named them.

וישׁב יצחק ויחפר את־בארת המים אשׁר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשׁתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שׁמות כשׁמת אשׁר־קרא להן אביו׃

 

*   Phylistiim OR Philistines
*   named OR called

 

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.