Exodus 29:37

Ἑπτὰ ἡμέρας καθαριεῖς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἁγιάσεις αὐτό, καὶ ἔσται τὸ θυσιαστήριον ἅγιον τοῦ ἁγίου· πᾶς ὁ ἁπτόμενος τοῦ θυσιαστηρίου ἁγιασθήσεται.

Seven days you shall purify the altar and sanctify it, and the altar shall be holy of the holy, everyone who touches the altar shall be sanctified.

שׁבעת ימים תכפר על־המזבח וקדשׁת אתו והיה המזבח קדשׁ קדשׁים כל־הנגע במזבח יקדשׁ׃

 

*   Seven days OR For seven days OR You shall purify… for seven days
*   sanctify OR consecrate
*   sanctified OR hallowed OR consecrated

 

About Exodus

ΕΞΟΔΟΣ
This entry was posted in Exodus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.