Exodus 6:8

καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτὴν τῷ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, καὶ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κλήρῳ· ἐγὼ Κύριος.

and I will bring you into the land, into which I stretched out my hand to give it to Abraam and Isaak and Iakob, and I will give it to you for an inheritance; I am the LORD.

והבאתי אתכם אל־הארץ אשׁר נשׂאתי את־ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשׁה אני יהוה׃

 

 

About Exodus

ΕΞΟΔΟΣ
This entry was posted in Exodus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.