Exodus 4:6

Εἶπεν δὲ αὐτῷ Κύριος πάλιν· Εἰσένεγκον τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών.

Then the LORD said again to him, “Put your hand into your bosom.” And he put his hand into his bosom; and brought his hand out of his bosom, and his hand became like snow.

ויאמר יהוה לו עוד הבא־נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשׁלג׃

 

*   Εἰσένεγκον | Εἰσένεγκε

 

About Exodus

ΕΞΟΔΟΣ
This entry was posted in Exodus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.