Exodus 23:24

Οὐ προσκυνήσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς· οὐ ποιήσεις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ἀλλὰ καθαιρέσει καθελεῖς καὶ συντρίβων συντρίψεις τὰς στήλας αὐτῶν.

You shall not worship their gods, nor serve them; you shall not do according to their works, but by demolition you shall demolish and by breaking you shall break to pieces their pillars.

לא־תשׁתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשׂה כמעשׂיהם כי הרס תהרסם ושׁבר תשׁבר מצבתיהם׃

 

*   by demolition you shall demolish OR you shall utterly destroy
*   pillars OR steles

 

About Exodus

ΕΞΟΔΟΣ
This entry was posted in Exodus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.