Exodus 15:17

Εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, ὃ κατειργάσω, Κύριε, ἁγίασμα, Κύριε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου.

Bring them in, plant them in the mountain of your inheritance, in your prepared dwelling, which you accomplished, O LORD, a sanctuary, O LORD, which your hands prepared.

תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשׁבתך פעלת יהוה מקדשׁ אדני כוננו ידיך׃

 

*   κατειργάσω | κατηρτίσω
*   prepared dwelling OR ready dwelling OR prepared habitation
*   have prepared OR have made ready
*   accomplished OR achieved

About Exodus

ΕΞΟΔΟΣ
This entry was posted in Exodus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.