Author Archives: Exodus

About Exodus

ΕΞΟΔΟΣ

Exodus 8:21

ἐὰν δὲ μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπαποστέλλω ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θεράποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους ὑμῶν κυνόμυιαν, καὶ πλησθήσονται αἱ οἰκίαι τῶν Αἰγυπτίων τῆς κυνομυίης καὶ εἰς τὴν … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:21

Exodus 8:20

Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· Ὄρθρισον τὸ πρωὶ καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραώ· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν· Τάδε λέγει Κύριος· Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ· Then the LORD said … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:20

Exodus 8:19

Εἶπαν οὖν οἱ ἐπαοιδοὶ τῷ Φαραῷ· Δάκτυλος Θεοῦ ἐστιν τοῦτο. καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν Κύριος. Therefore the enchanters said to Pharao, “This is the finger of God. And the heart of Pharao was … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:19

Exodus 8:18

Ἐποιήσαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ ταῖς φαρμακίαις αὐτῶν ἐξαγαγεῖν τὸν σκνῖφα καὶ οὐκ ἠδύναντο. καὶ ἐγένοντο οἱ σκνῖφες ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν. But the enchanters also did in like manner with their sorceries, to bring … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:18

Exodus 8:17

Ἐξέτεινεν οὖν Ἀαρὼν τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον καὶ ἐπάταξεν τὸ χῶμα τῆς γῆς, καὶ ἐγένοντο οἱ σκνῖφες ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν, καὶ ἐν παντὶ χώματι τῆς γῆς ἐγένοντο οἱ σκνῖφες ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. So Aaron … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:17

Exodus 8:16

Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· Εἰπὸν Ἀαρὼν· Ἔκτεινον τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον σου καὶ πάταξον τὸ χῶμα τῆς γῆς, καὶ ἔσονται σκνῖφες ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. Then the LORD said to Moses, … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:16

Exodus 8:15

Ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι γέγονεν ἀνάψυξις, ἐβαρύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν Κύριος. But when Pharao saw that there was a respite, his heart was heavy, and he did not listen to them, just as the … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:15

Exodus 8:14

καὶ συνήγαγον αὐτοὺς θημωνίας θημωνίας, καὶ ὤζεσεν ἡ γῆ. and they gathered them together in heaps, and the land stank. 8:10 ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאשׁ הארץ׃   *   θημωνίας θημωνίας | θιμωνιὰς θιμωνιάς | θειμωνιὰς θειμωνιάς Exodus 8:14 in Septuagint … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:14

Exodus 8:13

Ἐποίησεν δὲ Κύριος καθάπερ εἶπεν Μωυσῆς, καὶ ἐτελεύτησαν οἱ βάτραχοι ἐκ τῶν οἰκιῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν· Then the LORD did just as Moses said, and the frogs died out of the houses and out of … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:13

Exodus 8:12

Ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν ἀπὸ Φαραώ· καὶ ἐβόησεν Μωυσῆς πρὸς Κύριον περὶ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν βατράχων, ὡς ἐτάξατο Φαραώ. Then Moses and Aaron went out from Pharao; and Moses cried to the LORD concerning the restriction of the frogs, … Continue reading

Posted in Exodus | Comments Off on Exodus 8:12